Tổng số lượng truy cập
147678
Số người online
8
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ "Nghiên cứu thử nghiệm ươm trồng một số loài thông ở Vũng Tàu bằng nấm cộng sinh (Mycorrhizae)
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Công ty Dịch vụ Du lịch Lâm nghiệp VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS Đặng Trung Chính, PTS Nguyễn Sỹ Giao
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1993
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 111 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang