Tổng số lượng truy cập
125058
Số người online
3
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Điều tra, khảo sát xây dựng phương án nuôi thuỷ sản mặn, lợ vùng hạ lưu sông Ray - Lộc An, tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Khuyến ngư tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Nguyễn Thanh Tùng
Tham gia chính - KS. Trần Quang Vinh
- KS. Nguyễn Văn Cường
- KS. Đặng Văn Nhân
- KS. Nguyễn Ngọc Minh
- KS. Trần Trường Lưu
- KS. Mai Ngữ
- CN. Phạm Mai Phương
- KS. Trần Kim Hằng
- KS. Trương Thanh Tuấn
- KS. Phan Thanh Lâm
- KS. Vũ Vi An
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 110.000.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt) Dựa trên cơ sở đánh giá các tư liệu liên quan đến đêìu kiện tự nhiên, đặc điểm môi trường và nguồn lợi thuỷ sản, hiện trạng nuôi trồng thuỷ sản đã xây dựng được phương án bố trí sản xuất nuôi trồng thuỷ sản mặn, lợ trên vùng hạ lưu sông Ray - Lộc An tỉnh BR_VT
Thời gian thực hiện 12 tháng, từ tháng 1/2000 đến 12/2001
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 93 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang