Tổng số lượng truy cập
321339
Số người online
21
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nhân rộng mô hình nuôi chim yến trong nhà lấy tổ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ CN. Nguyễn Văn Hùng, CN. Đỗ Hữu Hiền
Tham gia chính Ths. Dương Minh Thạnh
KS. Nguyễn Minh Tuấn
KS. Phạm Minh Công
KTV. Lê Hoàng Minh Trí
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 582.360.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt) - Nhóm thực hiện dự án đã đạt được mục tiêu của dự án là: xây dựng 05 mô hình nhà nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
- Dự án đã hoàn thành các nội dung theo đề cương thuyết minh và được hội đồng xét duyệt chấp thuận. Kết quả chính đạt được gồm:
+ Khảo sát, đánh giá chi tiết về số lượng bầy đàn, số lượng cá thể chim yến trên từng bầy đàn tại tỉnh BR-VT, đánh giá các yếu tố môi trường sống cho yến tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khảo sát lựa chọn vị trí phù hợp để xây dựng mô hình.
+ Thiết kế và xây dựng cho 05 nhà yến tại thành phố Vũng Tàu.
+ Lắp đặt máy móc thiết bị, hệ thống âm thanh ánh sáng, điều chỉnh và tiến hành dẫn dụ đàn Yến về ở trong nhà.
+ Theo dõi, đánh giá hiệu quả và hoàn chỉnh quy trình kỹ thuật nuôi chim yến trong nhà lấy tổ tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thời gian thực hiện 18 tháng (12/2010 - 06/2012)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 398 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang