Tổng số lượng truy cập
147892
Số người online
5
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Nông nghiệp
1 Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây mãng cầu ta (Na) đặc hữu của tỉnh BR - VT Trung tâm Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ Đỗ Văn Quỹ từ tháng 10/2015 -10/2018
2 Xây dựng mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ theo hướng VietGAP tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Hội Nông dân tỉnh ThS. Phạm Tấn Phước 36 tháng, từ tháng 9/2013 đến tháng 9/2016
3 Xác lập quyền chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nhãn Xuồng Cơm vàng Bà Rịa – Vũng Tàu Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh BR-VT KS. Nguyễn Tiến Bảy, ThS. Vũ Ngọc Đăng Từ tháng 12/2013 đến hết tháng 12/2015 xin phép được gia hạn đến 12/2019
4 Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để sản xuất hồ tiêu theo GLOBALG.A.P và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ TS.Bùi Xuân Khôi 30 tháng, từ tháng 12/2013 đến 6/2016
5 Nghiên cứu một số bệnh thường gặp trên một số loài cá biển nuôi tại tỉnh BR – VT. Đề xuất giải pháp phòng trị Phân viện NC Hải sản phía Nam ThS. Bùi Quang Mạnh Từ tháng 10/2012 đến tháng 10/2014
6 Thử nghiệm mô hình nuôi cua đồng thương phẩm trong ao đất và ruộng lúa tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Dáng Từ tháng 08/2011 đến tháng 08/2012
7 Xây dựng mô hình sản xuất bưởi Da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh BR – VT Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ ThS. Mai Văn Trị 36 tháng, từ tháng 10/2013 - 10/2016
8 Nghiên cứu trồng rừng bảo tồn cây Găng néo tại Vườn quốc Gia Côn Đảo Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo KS. Phạm Thành Đúng 41 tháng, tháng 10/2012 đến 3/2016
9 Dự án Nông thôn miền núi Trung ương Quản lý: Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao Khoa học và công nghệ, phát triển nghề nuôi ong mật theo hướng sản xuất hàng hoá ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Ong mật Tuấn Thảo Nguyễn Xuân Phong
10 Dự án Nông thôn miền núi Trung ương Quản lý: Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trong chăn nuôi Lợn ngoại quy mô công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Trang Linh Mai Hoàng Lâm 36 tháng, từ tháng 4/2013 đến tháng 3/2016 (Theo quyết định gia hạn)