Tổng số lượng truy cập
148097
Số người online
14
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Nông nghiệp
1 Kết quả điều tra giống bò tại tỉnh BRVT Trung tâm khuyến nông tỉnh - Sở Nông lâm nghiệp tỉnh 1995
2 Báo cáo sơ kết Chương trình nuôi thử nghiệm tôm trên địa bàn tỉnh BR-VT Sở Thuỷ Sản 1995
3 Đề tài "Điều tra nghiên cứu quy luật phát sinh đặc tính sinh vật, sinh thái học và xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp cào cào sống lưng vàng tại BR-VT 1994 - 1995" Sở Nông lâm KS Lê Thị Quý 1995
4 Báo cáo thử nghiệm sản xuất hạt giống bắp lai Trung tâm Khuyến Nông KS Lê Tuấn Quốc, KS Phạm Thị Chín, KS Phạm Thị Thuý Yến 1995
5 Đề tài "Thử nghiệm dẫn giống một số cây xanh đô thị, hoa tươi vào TP VT" (1995-1996) Công ty Lâm viên cây xanh TP VT KS Nguyễn Thị Xuân 1996
6 Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất phương án cụ thể nhằm phát triển hệ thống cây xanh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc gia TP. HCM PGS.TS. Chế Đình Lý từ tháng 6/2015 - 12/2018
7 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và thâm canh vườn cây ăn quả xã Long Phước, thành phố Bà Rịa Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ ThS. Mai Văn Trị 42 tháng, từ tháng 12/2014 đến tháng 6/2018
8 Nghiên cứu, áp dụng hình thức bảo tồn chuyển vị (ex-situ) để phục hồi và bảo tồn loài Trai tai tượng vảy (TriDacna squamosa) tại Côn Đảo Vườn Quốc gia Côn Đảo KS. Nguyễn Đức Thắng 35 tháng, từ tháng 11/2014 đến tháng 10/2017
9 Nghiên cứu thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá mao ếch (Mang ếch - Allenbatrachus grunniens Linnaeus, 1758) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam ThS. Cao Văn Hùng 30 tháng, từ tháng 10/2014 đến tháng 3/2017
10 Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học phòng trừ tuyến trùng hại cây Khổ qua, Cà tím tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam ThS. Chu Trung Kiên 24 tháng, từ tháng 9/2014 - 8/2016