Tổng số lượng truy cập
147688
Số người online
11
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Khảo sát nguyên nhân gây chết tôm nuôi tại khu vực phía Nam và biện pháp phòng trừ để phát triển nghề nuôi tôm (Phần 1)
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản II
Chủ nhiệm nhiệm vụ PTS. Phan Lương Tâm
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1994
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 119 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang