Tổng số lượng truy cập
147670
Số người online
3
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đề tài "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn tỉnh BRVT"
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Phát triển nông thôn - Đại học Kinh tế quốc dân
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS Ngô Đức Cát
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1995
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 108 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang