Tổng số lượng truy cập
147675
Số người online
8
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Báo cáo thử nghiệm các giống rau cao cấp
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Khuyến Nông
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS Lê Tuấn Quốc, KS Phạm Thị Chín, KS Phạm Thị Thuý Yến
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 5.165
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1994
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 119 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang