Tổng số lượng truy cập
147686
Số người online
9
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đề tài "Thử nghiệm trồng loài thông caribee trên địa bàn đồi cát thấp ở TP VT"
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Công ty Lâm viên cây xanh
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS Đặng Trung Chính, PTS Nguyễn Sỹ Giao
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 21,54
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1994
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 114 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang