Tổng số lượng truy cập
147694
Số người online
17
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ "Thử nghiệm giống lúa cạn 88.67.1
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Khuyến Nông
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS Lê Tuấn Quốc
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1994
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 108 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang