Tổng số lượng truy cập
147664
Số người online
1
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đề tài "Nghiên cứu sản xuất cacboxyl metyl xenlucoza
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Ứng dụng và dịch vụ KHKT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trương Bỉnh Ái
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 30
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1994
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 104 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang