Tổng số lượng truy cập
147681
Số người online
10
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Báo cáo kết quả trồng khảo nghiệm hành tây tại tỉnh BRVT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Chi cục Bảo vệ thực vật
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS Dương Nghiêu
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 6,8
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1994
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 112 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang