Tổng số lượng truy cập
147888
Số người online
3
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Nông nghiệp
1 Xây dựng mô hình sản xuất rau ăn lá, rau ăn quả đạt chứng nhận VietGAP tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ Phạm Việt Hải 30 tháng, từ tháng 06/2017 đến tháng 11/2019
2 Điều tra, khảo sát xây dựng phương án nuôi thuỷ sản mặn, lợ vùng hạ lưu sông Ray - Lộc An, tỉnh BR-VT Trung tâm Khuyến ngư tỉnh BR-VT ThS. Nguyễn Thanh Tùng 12 tháng, từ tháng 1/2000 đến 12/2001
3 Nghiên cứu xây dựng qui trình quản lý tổng hợp sâu bệnh hại trên cây mãng cầu tại tỉnh BR-VT 1998-2000 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh BR-VT KS.Lê Thị Quý tháng 5/1998 đến tháng 12/2000
4 Chuyển giao tiến bộ Khoa học kỹ thuật nông nghiệp tại vùng đồng bào dân tộc Châu Ro xã Sơn Bình (huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT) UBND huyện Châu Đức KS. Ngô Hồng Hà 26 tháng, từ tháng 10/2000 đến tháng 12/2002
5 Nghiên cứu, ứng dụng quản trị chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp chế biến chế biến thủy sản tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu ThS. Đỗ Thanh Phong 24 tháng (12/2012 - 12/2014)
6 Nhân rộng mô hình nuôi chim yến trong nhà lấy tổ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN tỉnh BR-VT CN. Nguyễn Văn Hùng, CN. Đỗ Hữu Hiền 18 tháng (12/2010 - 06/2012)
7 Nghiên cứu nhân nhanh invitro gốc ghép để tạo cây giống tiêu ghép có khả năng chống chịu bệnh chết nhanh trên địa bàn tỉnh Bả Rịa - Vũng Tàu Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam bộ ThS. Nguyễn An Đệ 30 tháng (12/2012 - 06/2015)
8 Tuyến chọn giống và xây dựng qui trình kỹ thuật trồng lúa Nanh Chồn đặc sản của tỉnh BRVT Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam TS. Đào Minh Sô 24 tháng (10/2012 - 10/2014)
9 Báo cáo hội thảo Tình hình sản xuất giống và nuôi tôm tại các tỉnh Nam Bộ Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản II 1992
10 Báo cáo thử nghiệm giống đậu xanh V87.13 Trung tâm Khuyến Nông KS Ký Hữu Minh, Ks Phạm Thị Chín, KS Phạm Thị Thuý Yến 1993