Tổng số lượng truy cập
99562
Số người online
11
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Nông nghiệp
1 Nghiên cứu xây dựng qui trình quản lý tổng hợp sâu bệnh hại trên cây mãng cầu tại tỉnh BR-VT 1998-2000 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh BR-VT KS.Lê Thị Quý tháng 5/1998 đến tháng 12/2000
2 Chuyển giao tiến bộ Khoa học kỹ thuật nông nghiệp tại vùng đồng bào dân tộc Châu Ro xã Sơn Bình (huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT) UBND huyện Châu Đức KS. Ngô Hồng Hà 26 tháng, từ tháng 10/2000 đến tháng 12/2002
3 Nghiên cứu, ứng dụng quản trị chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp chế biến chế biến thủy sản tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu ThS. Đỗ Thanh Phong 24 tháng (12/2012 - 12/2014)
4 Nhân rộng mô hình nuôi chim yến trong nhà lấy tổ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN tỉnh BR-VT CN. Nguyễn Văn Hùng, CN. Đỗ Hữu Hiền 18 tháng (12/2010 - 06/2012)
5 Nghiên cứu nhân nhanh invitro gốc ghép để tạo cây giống tiêu ghép có khả năng chống chịu bệnh chết nhanh trên địa bàn tỉnh Bả Rịa - Vũng Tàu Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam bộ ThS. Nguyễn An Đệ 30 tháng (12/2012 - 06/2015)
6 Tuyến chọn giống và xây dựng qui trình kỹ thuật trồng lúa Nanh Chồn đặc sản của tỉnh BRVT Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam TS. Đào Minh Sô 24 tháng (10/2012 - 10/2014)
7 Báo cáo hội thảo Tình hình sản xuất giống và nuôi tôm tại các tỉnh Nam Bộ Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản II 1992
8 Báo cáo thử nghiệm giống đậu xanh V87.13 Trung tâm Khuyến Nông KS Ký Hữu Minh, Ks Phạm Thị Chín, KS Phạm Thị Thuý Yến 1993
9 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án sản xuất và chế biến rau chất lượng cao, xuất khẩu tại tỉnh BRVT Sở KHCN&MT tỉnh Ban kinh tế đối ngoại tỉnh 1993
10 "Nghiên cứu thử nghiệm ươm trồng một số loài thông ở Vũng Tàu bằng nấm cộng sinh (Mycorrhizae) Công ty Dịch vụ Du lịch Lâm nghiệp VT KS Đặng Trung Chính, PTS Nguyễn Sỹ Giao 1993