Tổng số lượng truy cập
376564
Số người online
5
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Thiết lập chương trình kiểm soát Hàu nuôi (Crassostrea sp) trong thu hoạch tại khu vực Long Sơn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS. Nguyễn Anh Phương
Tham gia chính
KS. Nguyễn Anh Phương
KS. Bùi Thị Thu
KS. Trịnh Đức Toàn
KS. Nguyễn Mạnh Toàn
TS. Nguyễn Tiến Dũng  
ThS. Giang Minh Thọ
KS. Nguyễn Đức Thành
KS. Nguyễn Thị Vân
KS. Hoàng Thanh Lịch


Mục tiêu nhiệm vụ
Đánh giá hiện trạng và xác định các nguồn gây ô nhiễm vùng nuôi và thu hoạch hàu nuôi (Crassostrea sp.) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ đó đề xuất giải pháp đưa vùng thu hoạch Hàu vào chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm.
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 951.044.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Nghiên cứu, đánh giá điều kiện nuôi, chất lượng môi trường nước và xác định nguồn gây ô nhiễm tại vùng nuôi Hàu.
Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng tích lũy chất ô nhiễm hóa học, vi sinh vật và độc tố sinh học tích tụ trong cơ thể Hàu.
Nghiên cứu giải pháp làm giảm nồng độ ô nhiễm vi sinh trong cơ thịt hàu.
Đề xuất vùng thu hoạch Hàu bản địa (Crassostrea belcheri)) và Hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas) tại Bà Rịa Vũng Tàu vào Chương trình giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

Thời gian thực hiện 28 tháng, từ tháng 5/2019 đến tháng 9/2021 (Gia hạn đến 12/2022)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 373 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang