Tổng số lượng truy cập
368965
Số người online
3
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi ong dú lấy mật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm nghiên cứu ong miền Nam
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS. Nguyễn Anh Khoa
Tham gia chính

1.      KS. Nguyễn Anh Khoa

2.      PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Liên

3.      TS. Tống Xuân Chinh

4.      TS. Lê Nguyễn Thành

5.      TS. Nguyễn Minh Nam

6.      ThS. Trịnh Thị Thanh Huyền

7.      ThS. Ngô Quang Hưởng

8.    KS. Lê Anh Du

Mục tiêu nhiệm vụ

Xây dựng được mô hình nuôi ong dú hiệu quả tại tỉnh, góp phần xây dựng nông thôn mới:

- Lựa chọn được giống ong dú bản địa phù hợp để xây dựng mô hình.

- Nghiên cứu xây dựng quy trình chăn nuôi và phòng trị côn trùng nguy hại trên ong dú.

- Nghiên cứu xây dựng quy trình khai thác, sơ chế, bảo quản mật ong dú

- Xây dựng thành công 3 mô hình nuôi ong dú hiệu quả tại huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc và huyện Đất Đỏ trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 1.337.525.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 28 tháng, từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 208 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang