Tổng số lượng truy cập
339222
Số người online
6
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng mô hình xử lý trước thu hoạch và bảo quản nhãn xuồng sau thu hoạch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Bùi Duy Du
Tham gia chính

TS. Bùi Duy Du

ThS. Chu Trung Kiên

TS. Lại Thị Kim Dung

TS. Lê Nghiêm Anh Tuấn

TS. Nguyễn Thị Thu Thảo

ThS. Trần Phước Thọ
Mục tiêu nhiệm vụ
Sử dụng dung dịch SA/CTS-I2 xử lý cây nhãn trước thu hoạch và sử dụng chế phẩm CTS-I2 bảo quản trái nhãn sau thu hoạch nhằm tăng cường chất lượng thịt trái, độ bóng và độ chắc vỏ trái, chống VSV gây hại và kéo dài thời gian bảo quản trên 20 ngày ở quy mô nông hộ, giảm thất thoát sản lượng sau thu hoạch 10 - 15%. Sản phẩm nhãn của mô hình đảm bảo tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì chất lượng quả và tăng giá trị lợi nhuận tối thiểu 10% so với phương thức truyền thống, đồng thời nhân rộng mô hình trên vùng sản xuất nhãn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 7.427,811 triệu đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 34 tháng (từ tháng 9/2023 đến tháng 6/2026)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 41 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang