Tổng số lượng truy cập
368970
Số người online
7
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng mô hình nuôi cá biển ứng dụng lồng nhựa HDPE và công nghệ cao ở vùng biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (NGƯNG THỰC HIỆN đề tài theo QĐ số 169/QĐ-SKHCN ngày 14/9/2022)
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Phân Viện Nghiên cứu hải sản Phía nam
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Nguyễn Xuân Toản
Tham gia chính

1.      ThS. Nguyễn Xuân Toản

2.      ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

3.      ThS. Cao Văn Hùng

4.      ThS. Nguyễn Thị Kim Vân

5.      Ks. Nguyễn Phước Triệu

6.      TS. Lê Xân

7.      Lê Thị Quỳnh Trang

8.      Đỗ Văn Nam

9.    Phạm Văn Thức

Mục tiêu nhiệm vụ

- Xây dựng được mô hình nuôi cá biển trong lồng nhựa HDPE phù hợp với điều kiện ở vùng biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Có được mô hình thí điểm nuôi cá biển ứng dụng công nghệ cao và đảm bảo tính mỹ quan, vệ sinh môi trường khu vực nuôi.

- Một số chỉ tiêu cần đạt trong mô hình nuôi cá chim vây vàng:

+ Kích cỡ cá chim vây vàng thương phẩm: ≥ 0,7 kg/con.

+ Tỷ lệ sống ≥ 70%.

+ Năng suất trên 10-12 kg/m3.

+ Xây dựng được quy trình kỹ thuật nuôi cá chim vây vàng bằng lồng nhựa HDPE và vận hành lồng bè phù hợp với vùng biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 3.473,170 triệu đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 28 tháng, từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 198 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang