Tổng số lượng truy cập
339160
Số người online
3
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Điều tra đánh gía trữ lượng khoáng nóng bắc Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT nhằm phục vụ nhà điều dưỡng cán bộ Đoàn Địa chất thuỷ văn - Địa chất công trình 707 KS. Hoàng Vượng 8 tháng, từ tháng 10/2003 đến tháng 6/2004
2 Xây dựng cổng thông tin về điều kiện tự nhiên và tài nguyên môi trường tỉnh Bà Rịa – VT phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh BR-VT Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN TS. Bùi Quốc Nghĩa 18 tháng (6/2004 - 11/2005)
3 Xây dựng mô hình thông tin điện tử khoa học công nghệ phục vụ phát triển KT-XH tại một số xã vùng xa tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu TT TT KHCN Quốc gia TS. Tạ Bá Hưng
4 Xây dựng cổng bảo mật cho các hệ thống thông tin trên mạng của các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh BR-VT Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Tỉnh BR-VT TS. Nguyễn Xuân Dũng 18 tháng (7/2005 - 12/2006)
5 XD hệ thống thông tin bản đồ nền tại tỉnh BR-VT ( Giai đoạn 2: huyện Xuyên Mộc, Châu Đức và Côn Đảo ) tỷ lệ 1/10.000 trên PC và INTERNET Công ty TNHH công nghệ tin học Den phin I (Công ty Tin học Dolsoft) TS. Đinh Tiến Sơn 7 tháng (8/2004 - 2/2005)
6 Xây dựng hệ thống thông tin địa lý GIS phục vụ quản lý đô thị tại TP Vũng Tàu. Công ty INOVA KS. Nguyễn Thị Hương Lan 18 tháng, từ tháng 9/2006 đến tháng 3/2008
7 Xây dựng mô hình hệ thống thông tin điện tử quản lý và quảng bá rau an toàn (áp dụng trên địa bàn xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT) Viện KH&CN Việt Nam TS. Ngô Kiều Oanh 12 tháng (9/2006 - 8/2007)
8 Nhân rộng mô hình thông tin điện tử KH&CN phục vụ phát triển KT-XH tỉnh BR-VT Trung tâm TTTH&TTKHCN Nguyễn Kim Trường 15 tháng (12/2006 - 2/2008)
9 Nghiên cứu các vấn đề xỏi lỡ - xâm thực bờ biển khu vực Hồ Tràm - Hồ Cốc (huyện Xuyên Mộc), đề xuất giải pháp xử lý xói lở bờ biển góp phần phát triển bền vững địa phương Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển KHCN INOVA TS. Bùi Quốc Nghĩa 18 tháng (10/2006 - 4/2008)
10 Điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường, xây dựng một số giải pháp bảo vệ môi trường tại khu chế biến thuỷ sản Hội Bài, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trung tâm KHCN phát triển đô thị và nông thôn TS. Trần Trung Dũng 12 tháng, từ tháng 8/2008 đến tháng 8/2009