Tổng số lượng truy cập
269559
Số người online
5
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng mô hình thông tin điện tử khoa học công nghệ phục vụ phát triển KT-XH tại một số xã vùng xa tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì TT TT KHCN Quốc gia
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Tạ Bá Hưng
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 312 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang