Tổng số lượng truy cập
379440
Số người online
2
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng mô hình hệ thống thông tin điện tử quản lý và quảng bá rau an toàn (áp dụng trên địa bàn xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT)
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện KH&CN Việt Nam
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Ngô Kiều Oanh
Tham gia chính
 • Đào Hữu Hảo
 • Nguyễn Thủy
 • Nguyễn Quang Tùng
 • Nguyễn Lan Anh
 • Ngô Trà My
 • Ngô Thùy Trâm
 • Lê Trọng Văn
 • Trần Thị Hiến
 • Nguyễn Thị Mai
 • Đặng Quang Minh
 • Nguyễn Thị Huệ
 • Nguyễn Thị Diệp
 • Lê Quý Minh Đạt
 • Vũ Thị Quý Trang
 • Đồng Viết Hiệu
 • Trịnh Thanh Phương
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 282.179.400 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 • Sau hơn 1 năm nghiên cứu và triển khai ứng dụng, đề tài đã đạt được những kết quả sau:
 • Xây dựng được mô hình hoàn chỉnh về mặt quản lý (cấp xã) và quảng bá về rau an toàn cho 1 hợp tác xã.
 • Xây dựng được bộ phiếu chuẩn & quy trình điều tra & cập nhật thông tin về tình hình sản xuất rau an toàn cho vùng rau an toàn cấp xã.
 • Xây dựng được hệ thống phần cứng & cơ sở dữ liệu là tập hợp các phần mềm đáp ứng được yêu cầu quản lý thông tin sản xuất rau an toàn của vùng rau an toàn cấp xã.
 • Xây dựng trang web động, đồng bộ với CSDL quản lý RAT cho hợp tác xã đảm bảo việc cập nhật và quảng bá thông tin nhanh chóng, kịp thời và chính xác.
 • Xây dựng hệ thống bản đồ số cấp giải thửa thể hiện diễn biến của tình hình canh tác rau, diễn biến sinh vật hại và các lớp bản đồ về giao thông, thuỷ văn, phân bố cây trông, mục đính sử dụng đt,... là công cụ phục vụ đắc lực cho công tác quy hoạch vùng rau an toàn.

Thời gian thực hiện 12 tháng (9/2006 - 8/2007)
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 386 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang