Tổng số lượng truy cập
321326
Số người online
17
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng hệ thống thông tin địa lý GIS phục vụ quản lý đô thị tại TP Vũng Tàu.
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Công ty INOVA
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS. Nguyễn Thị Hương Lan
Tham gia chính
- TS. Bùi Quốc Nghĩa
- ThS. Lý Tiểu Bằng
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 769.160.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

1. Xây dựng và tích hp hệ thống thông tin địa lý GIS UMIS 1.0 với mô hình quản lý đô thị hiện đại phục vụ quản lý đô thị một cách toàn diện và cải cách một số thủ tục hành chính một cách cơ bản, đạt hiệu quả, nâng cao hiệu suất công vic của cán bộ công chức, góp phn làm minh bạch hoá các dịch vụ hành chính công bao gồm 6 phân hệ :

1. Quản trị Hệ thống,

2. Quản lý Kho Dữ liệu dùng chung;

3. Quản lý thông tin địa lý nhà ở-đất đai ; Quản lý Quá trình thụ lý các loại hồ sơ nhà - đất.

4. Quản lý kê khai đăng ký, lập Hồ sơ nhà ở- đất đai;

5. Cấp Giấy chứng nhận Quyển sử dụng đất ; Quản lý Chỉnh lý các loi biến động nhà-đất ;

6. Quản lý thông tin Qui hoạch chung và cấp chứng chỉ Qui hoạch

2. Xây dng và tích hp cơ sở dữ liêu đô th thành ph Vũng Tàu theo mô hình quản lý phân cấp, sử dụng dữ liệu đa tỷ lệ, lưu trữ theo mô hình Geodatabase và cho phép cập nhật theo quy trình thng nht.

Thời gian thực hiện 18 tháng, từ tháng 9/2006 đến tháng 3/2008
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 366 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang