Tổng số lượng truy cập
170395
Số người online
9
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Điều tra đánh gía trữ lượng khoáng nóng bắc Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT nhằm phục vụ nhà điều dưỡng cán bộ
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Đoàn Địa chất thuỷ văn - Địa chất công trình 707
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS. Hoàng Vượng
Tham gia chính - Phạm Công Hà
- Vũ Thanh Bình
- Hoàng Văn Lụa
- Trần Văn Đạo
- Hoàng Ngọc Cừ
- Nguyễn Duy Bảo
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 399.455.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

Thi công bổ sung 2 lỗ khoan thăm dò đạt lưu lượng tổng cộng trên 10m3/h, nhiệt đ nước khoáng nóng (NKN) 35 và 39,5°c, kết hợp với các nguồn tài liệu điều tra có trước để đánh giá trữ lượng và chất lượng NKN hiện nay của mỏ :

- Trữ lượng NKN là 300 m3/ngày (mùa kệt). Trữ lượng đang khai thác 108 m3/ngày. Số còn lại (192 m3/ngày) tự chảy qua 2 nhánh suối. So với trữ lượng đánh giá năm 1997 thì bị giảm 37,5% bởi các tác nhân vào môi trường tự nhiên khu vực.

- Thành phần và tên gọi NKN không thay đổi so với trước đây : NKN Silic – fluor - radi, rất nóng, có tác dụng điều trị các bệnh xương, khớp, thần kinh, phụ khoa, ngoài da, mau lành vết thương, kết hợp với các hình thức vui chơi, giải trí khác.

- Đưa ra những kiến nghị về việc hiệu chỉnh quy hoạch nhằm khôi phục lại trữ lượng NKN cũ cách đây 10 năm và quản lý, khai thác hiệu quả hơn; Đồng thời đề xuất vị trí xây dựng công trình khai thác, quy mô khai thác NKN, vị trí xây dựng nhà điều dưỡng cán bộ sắp tới và xây dựng chương trình điều tra tổng thể ( cấp Nhà nước ) phục vụ cho chu kỳ khai thác mới ( 2007 - 2017) theo luật khoáng sản và các nghị định v việc thi hành luật khoáng sản.

Thời gian thực hiện 8 tháng, từ tháng 10/2003 đến tháng 6/2004
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 233 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang