Tổng số lượng truy cập
321354
Số người online
23
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng cổng bảo mật cho các hệ thống thông tin trên mạng của các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Nguyễn Xuân Dũng
Tham gia chính

 • TS Nguyễn Xuân Dũng
 • KS Trần Duy Tâm Thanh
 • CN Đỗ Hữu Hiền
 • CN Bùi Thụy Vũ
 • CN Nguyễn Thị Kiều
 • CN Ngô Trúc Lâm
 • CN Nguyễn Huy Danh
 • CN Vũ Thị Ngọc Anh
 • CN Nguyễn Quốc Cường

Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 388.020.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 • 1. Khảo sát một cách tổng quan hiện trạng của những vấn đề bảo mật thông tin hiện nay trên thế giới và trên cơ sở phân tích hiện trạng đã chỉ nhu cầu tất yếu của việc xây dựng và phát triển công nghệ bảo mật Việt Nam.

 • 2. Khảo sát hiện trạng bảo mật thông tin trong các hệ thống máy tính thuộc diện quản lý nhà nước cùa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để trên cơ sở đó xác định được hiện trạng và đề xuất được các giải pháp khăc phục hiệu quả.

 • 3. Khảo sát một cách toàn diện các dạng lỗ hổng bảo mật trong các môi trường:
 •       WINDOWS 32bit (Windows 2000, Windows NT, Windows XP...)
 •       Các môi trường ứng dụng như: MS office, MS Word, MS Assces,...
 •       Băng thông mạng
 •       Các hệ quản ừị CSDL
 • Đã đưa ra việc phân loại cấu trúc các dạng lỗi (lỗ hổng) bảo mật dựa trên các kỹ thuật tấn công và đã chỉ ra các giải pháp phòng thủ.

 • 4. Xây dựng công cụ dò tìm và khắc phục các lỗi bảo mật trong các môi trường WINDOWS 32bit (Vulnerabilities Detector and Analyser).
 • Trên cơ sở các lỗ hổng và các bản vá lỗi của hãng Microsoft đã được công bố, hệ thống có thể dò tìm để phát hiện và tiến hành khắc phục được hầu như tất cả các lỗi bảo mật trong môi trường Windows 32 bit và trong tất cả các môi trường ứng dụng quan trọng được nhúng trong đó. Hệ thống nhận dạng được thực hiện thành công một mặt, trực tiếp dựa trên các đặc trưng lỗi và mặt khác, bước đầu thực nhận dạng lỗi thông minh dựa trên cơ chế mã chứng minh.
 • Hệ thống dễ sử dụng và cài đặt trên tất cả các môi trường ứng dụng cục bộ của hệ điều hành Windows 32 bit.
 • Tính hữu hiệu của công cụ đã được minh chứng thông qua các thống kê kết quả thử nghiệm đã được trình bày trong Báo cáo.

 • 5. Xây dựng bộ giải pháp Bảo mật và An ninh Mạng cho môi trường Windows
 • Với việc thưc hiện một cách nghiêm túc và đúng đắn các hướng dẫn và chỉ dẫn của bộ Giải pháp sẽ giúp cho người dùng cũng như nhà quản trị mạng có thể quản lý một cách an toàn và tốt nhất những tài nguyên thông tin của mình đáp ứng các mục tiêu đã được đặt ra.
 • Bộ Giải pháp và công cụ Vulnerabilities Detector and Analyser một mặt, có thể dùng làm tài liệu huấn luyện về bảo mật và an ninh mạng; mặt khác, có thể đưa vào áp dụng ngay cho các hệ thống máy tính góp phần nâng cao tính tính an toàn và hiệu quả của việc quản lý và khai thác các hệ thống thông tin điện tử thuộc diện quản lý nhà nước của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các thành phần kinh tế xã hội khác của tỉnh.

Thời gian thực hiện 18 tháng (7/2005 - 12/2006)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 382 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang