Tổng số lượng truy cập
269535
Số người online
5
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ XD hệ thống thông tin bản đồ nền tại tỉnh BR-VT ( Giai đoạn 2: huyện Xuyên Mộc, Châu Đức và Côn Đảo ) tỷ lệ 1/10.000 trên PC và INTERNET
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Công ty TNHH công nghệ tin học Den phin I (Công ty Tin học Dolsoft)
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Đinh Tiến Sơn
Tham gia chính

 • ThS. Ngô Quốc Việt
 •  TS. Phan Đạt Phúc
 • KS. Nguyễn Thị Hương Lan
 • KS. Đặng Tuấn Sơn
 • CN. Trần Phạm Ngọc Bích
 • CN. Võ Thị Linh Thâm
 • KS. Lê Anh Tuấn
 • KTV. Phạm Thị Tuyết Nha
 • KS. Nguyễn Phước Thuật Nhiên
 • KS. Đinh Thiên Luân
 • KS. Lý Hiệp Minh
 • KS. Lê Dũng
 • KS. Trương Quý
 • KS. Bùi Thị A Phương
 • KS. Giang Kim Đức
 • KS. Nguyễn Quốc Long
 • KS. Nguyễn Thị Xuân Hoa
 • KS. Nguyễn Thị Xuân Hoa
 • KS. Nguyễn Văn Thanh Nhân

Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 653.600.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 • Nội dung báo cáo trình bày các kêt quả nghiên cứu vê nhu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu bản đ số của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lựa chọn gii pháp công nghệ DolGIS cho hệ thống thông tin bản đồ nền, nêu rõ được tầm quan trọng của hệ thống thông tin bản đồ nn đem tạl hiệu quả cao do dữ liệu được sử dụng nhiêu lần. Đã xây dựng mô hình bản đồ nền trên PC và hệ thống thông tin bản đồ trên Internet. Đã thu thập, soạn thảo các quy trình công nghệ liên biên và biên tập bản đồ, quy trình công nghệ xây dựng, cập nhật và khai thác thông tin bản đổ số trên Internet và trang web bản đồ. Trên cơ sở đó đã tiến hành khảo sát hiện trạng các loại bản đ làm cơ sở tạo bản đồ nn dạng số. Đã xây dựng được bộ bản đồ nền địa hình dạng số tỷ lệ 1/10.000 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Tp. Vũng Tàu, Tx. Bà Rịa, huyện Long Điên, huyện Đầt Đỏ, huyện Tân Thành) trên PC với 9 lớp bản đồ địa hình cơ bản và xây dựng được 15 bản đố chuyên đ. Đã hoàn thành trang web bản đố tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên Internet trên website basao.com.vn và chuyến toàn bộ dữ liệu thông tin bản đồ lên trang web bn đồ. Đồng thời đã trang bị các phần mềm DolGIS cơ bản cho các đơn vị trong tỉnh sử dụng bản đồ nn, đào tạo nguồn nhân lực GIS và chuyến giao công nghệ cập nhật, bảo dưỡng, sao lưu CSDL bản đồ.

Thời gian thực hiện 7 tháng (8/2004 - 2/2005)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 332 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang