Tổng số lượng truy cập
101782
Số người online
7
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Nghiên cứu các điều kiện động lực học khu vực Vũng Lộc An và phụ cận nhằm phục vụ quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh BR-VT Phòng Thuỷ hải văn Công trình (Phân viện Vật lý tại TPHCM) TS. Trương Đình Hiền, KS. Bùi Quốc Nghĩa 2000
2 Nghiên cứu các điều kiện động lực học khu vực Lộc An - Cửa Lấp và phụ cận phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh BR-VT Phân viện Vật lý tại TP.HCM TS. Trương Đình Hiền 2000
3 Nhân rộng kết quả đề tài ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhân hộ khẩu tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN CN. Đỗ Hữu Hiền; Thượng tá Nguyễn Đăng Thắng 18 tháng, từ tháng 9/2012 đến tháng 02/2014
4 Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh BR-VT Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh BR-VT Phạm Ngọc Vũ 24 tháng, từ tháng 7/2015 - 7/2017
5 Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý nguồn nước dưới đất ở tỉnh Bà Riạ Vũng Tàu Liên đoàn Địa chất thuỷ văn địa chất công trình Miiền Nam Nguyễn Hồng Bàng
6 Đánh gía hiện trạng, đề xuất phương án giảm thiểu và xử lý ô nhiễm cho làng nghề Long Kiên, phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa, tỉnh BR-VT Trường ĐH Bách khoa Tp.HCM TS. Nguyễn Văn Phước 21 tháng (11/2001 - 08/2003)
7 Biên hội bản đồ địa chất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Sở Công nghiệp ThS. Phạm Hữu Vũ
8 Xây dựng hệ thống thông tin bản đồ nền tại tỉnh BR-VT ( TP Vũng Tàu, TX Bà Rịa, huyện Long Đất và Tân Thành) tỷ lệ 1/10.000 trên INTERNET Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Tin học Den phin I Đinh Tiến Sơn 8 tháng (10/2003 - 2/2004)
9 Điều tra đánh gía trữ lượng khoáng nóng bắc Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT nhằm phục vụ nhà điều dưỡng cán bộ Đoàn Địa chất thuỷ văn - Địa chất công trình 707 KS. Hoàng Vượng 8 tháng, từ tháng 10/2003 đến tháng 6/2004
10 Xây dựng cổng thông tin về điều kiện tự nhiên và tài nguyên môi trường tỉnh Bà Rịa – VT phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh BR-VT Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN TS. Bùi Quốc Nghĩa 18 tháng (6/2004 - 11/2005)