Tổng số lượng truy cập
269557
Số người online
4
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Khảo sát nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước mặt sông, hồ chính của tỉnh BR-VT Trung tâm Bảo vệ MT - Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT Ths. Nguyễn quốc Bình, ThS. Vương Quang Việt từ tháng 6/2000 đến tháng 6/2001
2 Nghiên cứu các điều kiện động lực học khu vực Vũng Côn Sơn, huyện Côn Đảo nhằm phục vụ quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh BR-VT Phòng Thuỷ hải văn Công trình (Phân viện Vật lý tại TPHCM) TS. Trương Đình Hiền, KS. Bùi Quốc Nghĩa
3 Nghiên cứu các điều kiện động lực học khu vực Vũng Lộc An và phụ cận nhằm phục vụ quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh BR-VT Phòng Thuỷ hải văn Công trình (Phân viện Vật lý tại TPHCM) TS. Trương Đình Hiền, KS. Bùi Quốc Nghĩa 2000
4 Nghiên cứu các điều kiện động lực học khu vực Lộc An - Cửa Lấp và phụ cận phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh BR-VT Phân viện Vật lý tại TP.HCM TS. Trương Đình Hiền 2000
5 Nhân rộng kết quả đề tài ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhân hộ khẩu tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN CN. Đỗ Hữu Hiền; Thượng tá Nguyễn Đăng Thắng 18 tháng, từ tháng 9/2012 đến tháng 02/2014
6 Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh BR-VT Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh BR-VT Phạm Ngọc Vũ 24 tháng, từ tháng 7/2015 - 7/2017
7 Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý nguồn nước dưới đất ở tỉnh Bà Riạ Vũng Tàu Liên đoàn Địa chất thuỷ văn địa chất công trình Miiền Nam Nguyễn Hồng Bàng
8 Đánh gía hiện trạng, đề xuất phương án giảm thiểu và xử lý ô nhiễm cho làng nghề Long Kiên, phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa, tỉnh BR-VT Trường ĐH Bách khoa Tp.HCM TS. Nguyễn Văn Phước 21 tháng (11/2001 - 08/2003)
9 Biên hội bản đồ địa chất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Sở Công nghiệp ThS. Phạm Hữu Vũ
10 Xây dựng hệ thống thông tin bản đồ nền tại tỉnh BR-VT ( TP Vũng Tàu, TX Bà Rịa, huyện Long Đất và Tân Thành) tỷ lệ 1/10.000 trên INTERNET Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Tin học Den phin I Đinh Tiến Sơn 8 tháng (10/2003 - 2/2004)