Tổng số lượng truy cập
116320
Số người online
6
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu các điều kiện động lực học khu vực Vũng Lộc An và phụ cận nhằm phục vụ quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Phòng Thuỷ hải văn Công trình (Phân viện Vật lý tại TPHCM)
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Trương Đình Hiền, KS. Bùi Quốc Nghĩa
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 300,09
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 2000
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 111 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang