Tổng số lượng truy cập
339234
Số người online
10
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nhân rộng kết quả đề tài ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhân hộ khẩu tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN
Chủ nhiệm nhiệm vụ CN. Đỗ Hữu Hiền; Thượng tá Nguyễn Đăng Thắng
Tham gia chính CN. Trần Đình Ngân
CN. Mai Xuân Giang
KTV. Hồ Ngọc Hoành
CN. Nguyễn Thị Ngọc Anh
CN. Đinh Văn Bình
Mục tiêu nhiệm vụ

Mục  tiêu tổng quát: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính về nhân khẩu, hộ khẩu và các đối tượng trên địa bàn tỉnh BR-VT. Mục tiêu và nội dung của dự án góp phần triển khai chủ trương của Nhà nước về ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính.

Mục tiêu cụ thể: ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý hành chính về nhân khẩu, hộ khẩu và các đối tượng trên địa bàn tỉnh BR-VT. Trên cơ sở kết quả của Đề tài nghiên cứu và sẽ nhân rộng cho công an của 6 huyện/thành phố thuộc công an tỉnh BR-VT nhằm đồng bộ được bộ CSDL dân cư chung của ngành Công an về quản lý nhân khẩu, hộ khẩu và quản lý đối tượng.

Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 5.331.124.100 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

1. Bộ mẫu biếu khảo sát và báo cáo đánh giá hiện trạng nhân lực, trang thiết bị công nghệ thông tin và hạ tầng kỹ thuật đường truyền kết nối (tổng số 71 đơn vị bao gồm Công an 64 phường, xã, thị trấn và 07 văn phòng Công an thành phố Vũng Tàu/Xuyên Mộc/Long Điền/Châu Đức/Tân Thành/Côn Đảo và phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Tỉnh).

2. Tổ chức thực hiện đấu thầu mua sắm và bàn giao trang thiết bị máy vi tính trang bị cho Công an các xã, phường, thị trấn, Văn phòng Công an Tp. Vũng Tàu, Công an các huyện Xuyên Mộc/long Điền/Châu Đức/Tân Thành/Côn Đảo

3. Thiết kế hệ thống kết nối và cài đặt, lắp đặt hệ thống đường truyền kết nối internet ADSL/Megawan tại Công an các xã, phường, thị trấn và văn phòng Công an thành phố Vũng Tàu, Công an thành phố Bà Rịa, Công an các huyện Đất Đỏ/Xuyên Mộc/Long Điền/Châu Đức/Tân Thành/Côn Đảo thuộc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phục vụ công tác truyền số liệu và đồng bộ CSDL dân cư.

4. Thành lập Ban chỉ đạo theo Quyết định số 10/QĐ-CAT-PX13 ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc chỉ đạo triến khai Dự án “Nhân rộng kết quả đề tài ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu và quản lý đối tượng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” do Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban.

5. Thành lập tổ kỹ thuật công nghệ thông tin theo quyết số 03.1/QĐ- TTUD ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT, phục vụ công tác triển khai cho Dự án “Nhân rộng kết quả đề tài ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhân hộ khẩu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

6. Công tác đào tạo tập huấn: Được triển khai theo Thông báo số 578/TB- CAT - PC64 ngày 20 tháng 09 năm 2013 của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tố chức 06 lớp đào tạo tập huấn hướng dẫn sử dụng, thao tác nhập dữ liệu và vận hành khai thác chương trình phần mềm

7. Hoàn thiện bộ sản phấm phần mềm quản lý nhân khấu, hộ khấu và quản lý đối tượng phù hợp với quy trình quản lý hiện tại cho 3 cấp (cấp xã/phường/thị trấn; cấp huyện/thị xã/thành phố và cấp tỉnh).

8. Tổ chức triển khai cài đặt bộ sản phẩm phần mềm quản lý nhân khẩu, hộ khấu và quản lý đối tượng tại công an các địa phương với tổng số 71 đơn vị.

9. Biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm phần mềm quản lý nhân khu, hộ khu và quản lý đối tượng.

10. Kết quả công tác triển khai nhập liệu cho CSDL

11. Bộ CSDL dân cư thường trú và tạm trú chung đã được đồng bộ từ Công an 08 địa phương về Công an tỉnh phục vụ công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu và quản lý đối tượng với tổng số là 282.872 hộ và 1.414.642 khẩu.

12. Thực hiện công tác bảo trì hệ thống, kiểm tra và sao chép dữ liệu, đồng bộ hệ thống và cập nhật các chương trình phòng chống Virus trên hệ điều hành tại Công an các xã, phường, thị trấn. Công an thành phố Vũng Tàu, Công an thành phố Bà Rịa và Công an các huyện Đất Đỏ/Xuyên Mộc/Long Điền/Châu Đức/Tân Thành/Côn Đảo thuộc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

13. Ngày 08 tháng 10 năm 2013 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số: 783/QĐ-CAT-PX13 về Quy chế Quản lý, sử dụng và khai thác dữ liệu phần mềm quản lý nhân khấu, hộ khấu và quản lý đối tượng.

14. Ngày 10 tháng 10 năm 2013 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo s 651/TB-CAT-PC64 về việc đưa vào khai thác, sử dụng phần mềm quản lý nhân khẩu, hộ khẩu và quản lý đối tượng trên địa bàn tỉnh BR-VT.

15. Viết báo cáo nghiệm thu và đánh giá kết quả thực hiện triển khai dự án.
Thời gian thực hiện 18 tháng, từ tháng 9/2012 đến tháng 02/2014
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 407 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang