Tổng số lượng truy cập
160263
Số người online
34
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Biên hội bản đồ địa chất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Sở Công nghiệp
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Phạm Hữu Vũ
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 220 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang