Tổng số lượng truy cập
269536
Số người online
5
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý nguồn nước dưới đất ở tỉnh Bà Riạ Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Liên đoàn Địa chất thuỷ văn địa chất công trình Miiền Nam
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Hồng Bàng
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 331 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang