Tổng số lượng truy cập
116324
Số người online
4
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu các điều kiện động lực học khu vực Lộc An - Cửa Lấp và phụ cận phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Phân viện Vật lý tại TP.HCM
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Trương Đình Hiền
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 2000
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 101 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang