Tổng số lượng truy cập
321337
Số người online
19
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu các vấn đề xỏi lỡ - xâm thực bờ biển khu vực Hồ Tràm - Hồ Cốc (huyện Xuyên Mộc), đề xuất giải pháp xử lý xói lở bờ biển góp phần phát triển bền vững địa phương
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển KHCN INOVA
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Bùi Quốc Nghĩa
Tham gia chính

  • KS. Nguyễn Thị Hương Lan
  • TS. Trần Quang Tiến
  • TS. Phạm Quang Sơn
  • ThS. Nguyễn Công Khanh
  • ThS Nguyễn Đình Chương
  • KS. Nguyễn Dũng
  • CN. Nguyễn Lê Hoàng

Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 697.160.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

  • - Khu vực bờ biển Hồ Tràm - Hồ Cốc (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có giá trị cao v du lịch và kinh tế với hàng chục dự án đầu tư trị giá hàng tỷ USD, đang chịu ảnh hưởng mạnh của hiện tượng xói lở - xâm thực đường bờ tự nhiên, bãi biển bị thu hẹp hàng chục mét, các ao xoáy hoạt động thường xuyên trên bãi biển, nhiều công trình an sinh xã hội và an ninh quốc phòng bị phá hoại nặng gây nhiều thiệt hại về tài sản, đất đai, ảnh hưởng đến các kế hoạch phát triển vùng. Vì vậy cần nghiên cứu và khắc phục hiện tượng xói lở - xâm thực bờ biển tại đây trong khuôn khổ một giải pháp tổng th theo hướng phát triển bền vững vùng bờ.
  • - Đã hoàn thành điều tra khảo sát thực địa trong 1 năm, thu thập tư liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng xói lở và các công trình ven bờ đã có tại khu vực. Trên cơ sở tổng hợp tư liệu đã xác định các dữ liệu nền, các quy luật đặc trưng của điều kiện tự nhiên, xác định những vấn đề xói lở - xâm thực cơ bản ở khu vực nghiên cứu. Đã đánh giá hiện trạng, nguyên nhân và cơ chế của hiện tượng xói lở - xâm thực bờ biển theo các kích thước không - thời gian khác nhau, đặc biệt cho chu kỳ hàng chục năm và chu kỳ mùa, nghiên cứu về hoạt động ao xoáy trên bãi biển Hồ Tràm - Hồ Cốc. Kết quả đã xác định được nguyên nhân cơ bản trực tiếp gây xói lở mạnh gần đây tại khu vực nghiên cứu. Đó là sự mất đi của Hòn Trào (hiện nay là mũi Hồ Tràm) khoảng 30 năm trước. Đã đề xuất giải pháp tổng thể xử lý xói lở bờ biển là t hợp nhiều công trình với các công nghệ khác nhau, đặc biệt là các công nghệ mềm như ProTechTub, GeoTub với vai trò trung tâm của công trình đê chắn sóng kết hợp chắn cát khôi phục mũi Hồ Tràm, đồng thời đề xuất lộ trình và các biện pháp thực hiện giải pháp tổng thể.
  • - Đề tài đã đưa ra các kiến nghị cụ thể về nghiên cứu tiếp theo các vấn đề xói lở - xâm thực tại Hồ Tràm Hồ Cốc và những bước đi ban đầu nhằm hạn chế và khắc phục hiện tượng này. Đề tài cũng kiến nghị thực hiện đầu tư xây dựng công trình đê chắn sóng kết hợp chắn cát khôi phục mũi Hồ Tràm cùng các biện pháp cần thiết đánh giá hiệu quả của công trình này.

Thời gian thực hiện 18 tháng (10/2006 - 4/2008)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 365 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang