Tổng số lượng truy cập
368961
Số người online
3
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng các mô hình chuyển đổi - thâm canh một số cây trồng có hiệu quả tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Mai Văn Trị
Tham gia chính

1.    ThS. Mai Văn Trị

2.    KS. Nguyễn Thị Nguyên Vân

3.    Vũ Thị Hà

4.    Huỳnh Thị Bích Tuyền

5.    Nguyễn Tuấn Vũ

6.    Chu Thị An

7.    Lê Thị Huyền

8.    Tống Văn Tuấn

Mục tiêu nhiệm vụ

Nhằm nâng cao thu nhập cho nhà vườn trên địa bàn xã Tân Lâm:

- Xác định hiện trạng sản xuất, kỹ thuật canh tác cây bưởi, nhãn và hồ tiêu của nông dân, những kinh nghiệm, những bất cập trong sản xuất và rút ra giải pháp phát triển có hiệu quả. Hoàn thiện và đề xuất được quy trình trồng và chăm sóc cây bưởi Da Xanh, nhãn Edor và hồ tiêu có khả năng áp dụng phù hợp tại Tân Lâm.

- Xây dựng mô hình trồng mới (1 ha cây bưởi Da Xanh xen ổi; 0,5 ha cây nhãn Edor; 1 ha hồ tiêu), cây sinh trưởng và phát triển tốt.

- Xây dựng mô hình thâm canh giai đoạn kinh doanh (1 ha nhãn Edor; 2 ha hồ tiêu), năng suất và lợi nhuận tăng 10 - 15% so với đối chứng sản xuất đại trà trong khu vực.

            - Tập huấn 3 lớp về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bưởi, hồ tiêu, nhãn cho nhà vườn (1 lớp cây bưởi, 1 lớp cây hồ tiêu, 1 lớp cây nhãn; tổng cộng có 120 lượt nhà vườn được học tập). Tổ chức 3 đợt hội thảo đầu bờ (1 hội thảo về kỹ thuật trồng và chăm sóc bưởi, 1 hội thảo về kỹ thuật trồng và chăm sóc hồ tiêu; 1 hội thảo về kỹ thuật trồng và chăm sóc nhãn).
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 2.226.900.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 40 tháng, từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 3 năm 2024
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 175 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang