Tổng số lượng truy cập
125054
Số người online
1
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Báo cáo thử nghiệm giống đậu xanh V87.13
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Khuyến Nông
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS Ký Hữu Minh, Ks Phạm Thị Chín, KS Phạm Thị Thuý Yến
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 10,52
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1993
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 98 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang