Tổng số lượng truy cập
109382
Số người online
28
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án sản xuất và chế biến rau chất lượng cao, xuất khẩu tại tỉnh BRVT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Sở KHCN&MT tỉnh
Chủ nhiệm nhiệm vụ Ban kinh tế đối ngoại tỉnh
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1993
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 84 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang