Tổng số lượng truy cập
339232
Số người online
8
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu, ứng dụng quản trị chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp chế biến chế biến thủy sản tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Đỗ Thanh Phong
Tham gia chính ThS. Hồ Lan Ngọc
ThS. Ngô Thuý Lân
ThS. Ngô Mạnh Lâm
ThS. Phạm Hải Long
ThS. Trần Đại Dương
CN. Trần Thị Thảo
Trần Thị Phương Hoa
Châu Văn Tiến Hiệp
Trịnh Đình Tiến
Mục tiêu nhiệm vụ

Ứng dụng quản trị chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh BR-VT.  

Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 341.130.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

1- Hệ thống cơ sở lý luận về quản trị chuỗi cung ứng và tổng quan ngành thủy sản tỉnh BR-VT sau hơn 24 năm đổi mới, ngành thủy sản đã đạt được nhiều thành công, nhưng cũng đã đặt ra nhiều thách thức trong hội nhập kinh tế toàn cầu và siêu cạnh tranh.

2- Phương pháp nghiên cứu của đề tài được thực hiện trên cơ sở vận dụng  tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, chủ yếu là phương pháp tài liệu, phương pháp mô tả, phỏng vấn trực tiếp; điều tra thống kê, nghiên cứu sự tương tác của một số yếu tố ảnh hưởng đến chuỗi cung  ứng và phân tích hoạt động kinh doanh chủ yếu bằng phương pháp so sánh.

3- Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản chế biến , đó là các vấn đề: (1) sản xuất; (2) tồn kho; (3) địa điểm; (4) vận tải; (5) thông tin tại Baseafood và Coimex. Phân tích về nguyên liệu chưa được cung cấp đầy đủ kịp thời, về chất lượng nguyên liệu thủy sản dùng cho chế biến chưa đảm bảo; về chất lượng sản phẩm đầu ra của thủy sản chế biến chưa ổn định, khả năng đáp ứng yếu tại từng khâu trong chuỗi; chia sẻ thông tin và cam kết chặt chẽ giữa các thành viên trong chuỗi chưa được tốt.

4- Ứng dụng mô hình quản trị chuỗi cung ứng về quản trị các dòng chảy (sản phẩm, tài chính và thông tin) trong chuỗi cung ứng, về các nhân tố tác động đến quản trị chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản chế biến tại Baseafood và Coimex.

5- Một số giải pháp tập trung vào giải quyết các vần đề: Về nguồn nguyên liệu, về chất lượng nguyên liệu, chất lượng sản phẩm, về hiệu quả quản trị chuỗi cung cấp, về thương hiệu sản phẩm thủy sản chế biến. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ngành chế biến thủy sản BR-VT là một vấn đề  khó khăn, đòi hỏi một sự đầu tư nghiên cứu sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Với phạm vi nghiên cứu giới hạn của đề tài chỉ dừng lại ở mức độ đề xuất một số giải pháp, còn rất nhiều vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu làm rõ. 

Thời gian thực hiện 24 tháng (12/2012 - 12/2014)
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 375 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang