Tổng số lượng truy cập
379438
Số người online
2
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu chế tạo đèn thắp sáng tiết kiệm điện dùng LED
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Duy Tâm Thanh
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 413 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang