Tổng số lượng truy cập
339229
Số người online
5
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu các yếu tố tác động đến chất lượng nước Hồ Đá Đen và đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp.
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Đại học Thủ Dầu Một
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Lê Việt Thắng
Tham gia chính CN. Hồ Đắc Duy
KS. Đào Thị Ngọc Mai
CN. Nguyễn Thái Sơn
CN. Phan Hùng Việt
CN. Ngô Quang Hiếu
CN. Nguyễn Duy Hiếu
CN. Mai Toàn Thắng
KS. Nguyễn Kiệt
KS. Dương Minh Âu
TS. Ngô Xuân Quảng
Mục tiêu nhiệm vụ

Đưa ra kết quả nghiên cứu đánh giá hiện trạng chất lượng nước, xác định các yếu tố tác động đến chất lượng nước, đánh giá hiện trạng nguồn thải trên lưu vực hồ và và đề xuất các giải pháp quản lý tổng thể nhằm bảo vệ chất lượng nước hồ Đá Đen.

Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 1.140.517.013 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

Thời gian thực hiện Từ tháng 12/2012 đến tháng 05/2014
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 365 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang