Tổng số lượng truy cập
321345
Số người online
19
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Khảo sát tìm nguồn nước dưới đất tại một số vùng khó khăn về nước ở BR-VT bằng phương pháp địa bức xạ.
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Công ty CP Nghiên cứu Môi trường Tia đất BVSK
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Vũ Văn Bằng
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 447.570.386 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

Đề tài đã giải quyết gần như hoàn chỉnh 3 nội dung sau:

1.   Lý thuyết: phát hiện về một lĩnh vực hoàn toàn mới - địa bức xạ và trường địa bức xạ

-         Bổ sung vào Khoa địa chất học và thăm dò địa vật lý cả về thuật ngữ lẫn nội dung của bộ môn khoa học mới (chưa có trong các Khoa học về Trái đất)

-         Lý thuyết đã trả lời được câu hỏi “Địa bức xạ và trường địa bức xạ là gì ?”, tức là làm sáng tỏ về: nguồn gốc, bản chất, tính chất, đặc điểm của chúng.

-         Kết quả nổi bật của đề tài là đã phát hiện ra 2 nguyên lý vật lý cơ bản của vật chất:

+ Moi vật chất vật thể khi vận đông đều bức xạ trường điên từ được gọi là trường điện từ động thứ cấp bậc 2, có thể lợi dụng thành phần trường từ của trường này để nhận biết chính vật thể sinh ra trường đó khi nó bị che khuất

+ Trường địa bức xạ gồm trường điện và trường từ, khi bức xạ (lan tỏa) lên mặt đất chỉ còn lại thành phần trường. Nếu có thiết bị đo được thành phần này sẽ phát hiện ra vật thể sản sinh ra trường từ đó là vật thể gì - ví dụ nước ngầm....

2.   Chế tạo thiết bị máy - phát hiện nước ngầm đạt độ chính xác và hiệu quả cao

Nguyên lý hoạt động của máy tuân theo nguyên lý tương tác điên- từ khác hoàn toàn với các máy móc hiện có trên thế giới cũng như trong nước đang sử dụng để thăm dò tìm kiếm nước ngầm. Đặc biệt đầu dò kết cấu tối ưu đat đô nhạv cao

3.   Xây dựng phương pháp địa bức xạ tìm nước ngầm - phương pháp mới lạ và tối ưu

-   Tiện lợi

-  Nhanh gọn,

-   Hiệu quả,

-   Kinh tế

-   Chính xác

Thời gian thực hiện 18 tháng (8/2008-01/2010)
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 401 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang