Tổng số lượng truy cập
116326
Số người online
3
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ BCKH: Đánh giá ô nhiễm môi trường hạ lưu sông Thị Vải, vùng rừng ngập mặn và đề xuất phương án quản lý môi trường
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện Sinh học Nhiệt đới
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS Đoàn Cảnh
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 50,00
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1998
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 102 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang