Tổng số lượng truy cập
124854
Số người online
2
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Điều tra cơ bản hiện trạng hoạt động tàu thuyền trên địa bàn tỉnh BR-VT, đề xuất biện pháp quản lý và quy chế bảo vệ môi trường đối với tàu thuyền
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện Kỹ thuật nhiệt đới và BVMT
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Nguyễn Quốc Bình; KS. Trương Thành Công
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 270,00
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1999
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 112 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang