Tổng số lượng truy cập
152475
Số người online
9
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ BC đề tài nghiên cứu: Môi trường và tài nguyên tỉnh BR-VT và các biện pháp BVMT góp phần bảo đảm phát triển bền vững trong thời kỳ CNH-HĐH
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Bảo vệ môi trường (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT)
Chủ nhiệm nhiệm vụ PTS Lê Trình
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1997
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 136 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang