Tổng số lượng truy cập
152476
Số người online
8
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ BCTK: Điều tra nước khoáng ở xã Láng Dài - huyện Long Đất tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Liên đoàn Địa chất thuỷ văn miền Nam - Cục Địa chất VN
Chủ nhiệm nhiệm vụ Vũ Ngọc Trân
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1994
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 182 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang