Tổng số lượng truy cập
152479
Số người online
9
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ BC Đề tài thử nghiệm Hệ thống thông tin Tài nguyên và môi trường tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Công ty Ứng dụng tin học và CNC
Chủ nhiệm nhiệm vụ PTS Nguyễn Chí Quang
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1995
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 132 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang