Tổng số lượng truy cập
204508
Số người online
3
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ BCTT: Địa chất và khoáng sản vùng Côn Đảo. Tỷ lệ 1:25000
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Liên đoàn địa chất 6 (Cục địa chất VN)
Chủ nhiệm nhiệm vụ PTS. Phạm Huy Long
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 140,00
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1996
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 174 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang