Tổng số lượng truy cập
204514
Số người online
2
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Báo cáo sơ kết đề tài "Đánh giá hiện trạng môi trường Côn Đảo - Xây dựng các biện pháp bảo vệ" (Giai đoạn 1)
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện Kỹ thuật nhiệt đới và BVMT - Trung tâm BVMT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Quốc Bình
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1996
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 179 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang