Tổng số lượng truy cập
204511
Số người online
2
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đề tài: Tổng kết điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên và tài nguyên môi trường tỉnh BRVT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Phòng Thuỷ hải văn công trình - Phân viện Vật lý tại TP HCM
Chủ nhiệm nhiệm vụ PTS Trương Đình Hiển; KS Bùi Quốc Nghĩa
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 120,00
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1997
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 176 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang