Tổng số lượng truy cập
269551
Số người online
9
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Báo cáo tài nguyên đất và khả năng sử dụng đất đai tỉnh BRVT (Chú giải bản đồ đất 1/50.000)
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Điều tra và đánh giá đất đai - Phân viện Quy hoạch và thiết kế NN
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS Phạm Quang Khánh
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1992
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 382 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang