Tổng số lượng truy cập
339301
Số người online
3
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Lựa chọn mô hình ứng dụng phục hồi san hô cứng tại khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS Võ Sĩ Tuấn
Tham gia chính

PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn

TS. Hoàng Xuân Bền

KS. Phan Kim Hoàng

KS. Nguyễn Đức Thắng

KS. Lê Hồng Sơn

KS. Nguyễn Văn Vững

KS. Nguyễn Phùng Hùng

Nguyễn Duy Thành

Nguyễn Sĩ Toàn

Nguyễn Văn Trà

Mục tiêu nhiệm vụ

- Mục tiêu chungPhục hồi và quản lý một số rạn san hô cứng tại Khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo có sự tham gia của cộng đồng.


- Mục tiêu cụ thể:


+ Đánh giá khả năng phục hồi và quản lý rạn san hô khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo trên cơ sở phân tính hiện trạng rạn san hô và ứng dụng kỹ thuật phục hồi.


+ Xây dựng mô hình trồng phục hồi rạn san hô ở Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo (quy mô 3ha) và quản lý hệ sinh thái rạn san hô nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường và phục vụ du lịch sinh thái biển.

Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 1.450,158 triệu đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

- Nội dung 1: Khảo sát lựa chọn địa điểm, xác định quy mô phục hồi san hô cứng tại khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo.

- Nội dung 2: Đánh giá hiện trạng rạn san hô tại khu vực đã được chọn lựa trước và sau khi phục hồi, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả phục hồi.

- Nội dung 3: Tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn và đào tạo kỹ năng phục hồi rạn san hô cho cán bộ địa phương và cộng đồng.

- Nội dung 4: Phục hồi rạn san hô trên nền đáy tự nhiên và mô hình rạn nhân tạo

- Nội dung 5: Theo dõi, giám sát xu thế thay đổi và khả năng phát triển của các loài san hô phục hồi và nguồn lợi sinh vật tại vị trí phục hồi.

- Nội dung 6: Xây dựng quy trình phục hồi, qui mô chăm sóc và bảo vệ san hô cứng ở khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo.
Thời gian thực hiện Tháng 05/2018 đến tháng 04/2021
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 518 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang