Tổng số lượng truy cập
195682
Số người online
4
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Lựa chọn mô hình ứng dụng phục hồi san hô cứng tại khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS Võ Sĩ Tuấn
Tham gia chính

1.      GS.TS. Võ Sĩ Tuấn

2.      KS. Nguyễn Đức Thắng

3.      TS. Hoàng Xuân Bền

4.      KS. Phan Kim Hoàng

5.      KS. Nguyễn Văn Vững

6.      KS. Nguyễn Phùng Hùng

7.      TC. Nguyễn Duy Thành

8.      Nguyễn Thanh Bình

9.    KS. Nguyễn Văn Trà

Mục tiêu nhiệm vụ

- Mục tiêu chungPhục hồi và quản lý một số rạn san hô cứng tại Khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo có sự tham gia của cộng đồng.


- Mục tiêu cụ thể:


+ Đánh giá khả năng phục hồi và quản lý rạn san hô khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo trên cơ sở phân tính hiện trạng rạn san hô và ứng dụng kỹ thuật phục hồi.


+ Xây dựng mô hình trồng phục hồi rạn san hô ở Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo (quy mô 3ha) và quản lý hệ sinh thái rạn san hô nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường và phục vụ du lịch sinh thái biển.

Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 1.450,158 triệu đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 27 tháng, từ tháng 05/2018 đến tháng 08/2020
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 369 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang