Tổng số lượng truy cập
269532
Số người online
9
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong (Dugong dugon) và cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS. Nguyễn Văn Quân
Tham gia chính

1.     PGS.TS. Nguyễn Văn Quân

2.     ThS. Phạm Văn Chiến

3.     TS. Cao Văn Lương

4.     ThS. Chu Thế Cường

5.     TS. Nguyễn Đức Thế

6.     ThS. Lê Văn Nam

7.     ThS. Nguyễn Thị Minh Huyền

8.     TS. Nguyễn Văn Thảo

9.     TS. Vũ Mạnh Hùng

10. PGS.TS. Đàm Đức Tiến

Mục tiêu nhiệm vụ

- Đánh giá được hiện trạng: Kích thước quần thể, mật độ cá thể, phân bố, thời gian cư trú và tập tính sinh học của quần thể Dugong tại Côn Đảo.

- Đánh giá được hiện trạng: Thành phần loài, diện tích phân bố, độ phủ, mật độ, khối lượng của thảm cỏ biển tại Côn Đảo.

          - Đề xuất được các giải pháp, xây dựng mô hình quản lý và bảo tồn quần thể Dugong và thảm cỏ biển tại Côn Đảo.
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 2.783.070.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 24 tháng, từ tháng 5/2021 đến 4/2023
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 168 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang