Tổng số lượng truy cập
338788
Số người online
4
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nhân rộng mô hình thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 3
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS. Nguyễn Văn Quang
Tham gia chính

CN. Thái Quốc Việt

   CN. Huỳnh Thị Thanh Triều
   KS. Nguyễn Thị Vân Anh
   CN. Trương Tuấn Long
   CN. Mai Hoàng Yến

Mục tiêu nhiệm vụ

a.    Mục tiêu tổng thể

Ứng dụng, tích hợp công nghệ thông tin (CNTT) và Truyền thông để đưa thông tin KHCN tới cấp xã phục vụ phát triển KT-XH góp phần nâng cao dân trí, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện chất lượng đời sống tinh thần và vật chất cho nông dân.

 b. Mục tiêu cụ thể

- Lắp đặt 12 Trạm thông tin điện tử KHCN tại 12 xã thuộc 6 huyện của tỉnh.

- Đưa 12 Trạm vào hoạt động; Cung cấp các công cụ, phương tiện, các tài liệu, phim khoa học kỹ thuật; Các mô hình làm kinh tế giỏi cho nhà nông; Tập huấn-tuyên truyền phổ biến thông tin KHCN phục vụ người dân, doanh nghiệp và lãnh đạo các xã vùng nông thôn, đồng thời hòa mạng với 23 Trạm đã có.

- Triển khai nhân rộng cho 12  (trong đó có 02 Trạm đặt tại 02 xã giao cho Đoàn Thanh niên tỉnh quản lý).

Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 1.367.210.367 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

-  Khảo sát lựa chọn được 12 xã và chọn vị trí đặt trạm thuận lợi nhất của xã để người dân đến khai thác thông tin;

-  Đào tạo, tập huấn về kỹ năng quản lý vận hành trạm, thông tin tuyên truyền; Cách tra cứu, tìm kiếm thông tin khoa học kỹ thuật từ thư viện số KHCN, tìm kiếm và liên hệ với chuyên gia KHCN; Cách thức sử dụng Internet, tra cứu thông tin KHCN; Cách yêu cầu tin, cung cấp thông tin sản phẩm cần quảng bá lên Website của xã, và các chuyên đề về khoa học kỹ thuật nhằm hỗ trợ cho người dân trong sản xuất - đời sống cho 13 lớp với 624 lượt người tham dự, bao gồm: 1 lớp cho 24 lượt cán bộ vận hành Trạm và 12 lớp cho 600 lượt người dân tại các xã.

-  Đã cung cấp 12 cụm thiết bị cho 12 xã, bao gồm thiết bị văn phòng, thiết bị máy tính và truyẽn thông, phần mềm và tiện ích;

  -  Thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu KHCN mỗi xã với hơn 20.865 tài liệu số hóa còng nghệ nông thôn, phim hướng dẫn k thuật và phổ biến khoa học cho nông thôn, cung cấp nhiều ấn phẩm thông tin KH&CN; Cài đặt 12 thư viện số hoá KHCN nông thôn.

  -  Xây dựng 12 Website được cài đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh với cơ sở dữ liệu trung gian là 4.308 tin, ảnh. Hoà mạng 12 Trạm thông tin điện tử KHCN mới vào 23 Trạm đã có, hình thành nên mạng lưới thông tin KHCN của tỉnh với 35 điểm cung cấp thông tin KHCN cho người dân. Hình thành nên mạng lưới KH&CN liên kết và chia s thông tin giữa các xã trong toàn tỉnh.

  -  Cung cấp thông tin KHCN cho người dân của xã với hơn 540 tin, 1.554 tài liệu giấy, cấp 37 đĩa phim KH&CN, 660 lượt người đến trực tiếp tại trạm để tra cứu thông tin; Cung cấp 660 tin, ảnh, thông tin về sản phẩm của người dân lên website của xã lên trên Internet.

Thời gian thực hiện Từ tháng 10/2012 đến tháng 03/2014
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 549 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang